Để đánh giá tình trạng dinh dưỡng chính xác, cần chú ý đảm bảo đúng kỹ thuật cân đo.
Nên cân đo hàng tháng trên cùng một cái cân cùng một thước đo, vào cùng một thời điểm trong ngày.
Tốt nhất nên đo vào lúc chưa ăn sáng hoặc sau khi đi vệ sinh.
Bạn có thể tham khảo Kỹ thuật cânKỹ thuật đo để xem cách cân đo chính xác cho bé.

kg
cm